01. COVID-19 Antigen Schnelltest (koloidní zlato) vyvinutý společností Joinstar Biomedical Technology získal ověření výkonu od institutu Paula Ehrlicha. Spolu s společnostmi Abbott, Roche, SD, BD, Siemens LumiraDX a dalšími mezinárodně uznávanými společnostmi se Joinstar Biomedical Technology stal jedním z mála výrobců antigenů schválených společností PEI v první šarži na celém světě.

nongsuotu

„Paul-ehrlich-institut“ (PEI) zastupuje německý federální institut vakcín a biomedicíny, odpovědný za výzkumný ústav léčiv a regulační agenturu. PEI je také vrchním federálním úřadem, který podává hlášení federálnímu ministerstvu zdravotnictví, spolupracujícímu centru pro zajišťování kvality krevních produktů WHO a diagnostického vybavení in vitro. Je pojmenována po svém zakládajícím řediteli, imunologovi a nositeli Nobelovy ceny Paulu Ehrlichovi.

02. O rychlém testu antigenu
Proč potřebujeme rychlý test antigenu?
Antigen označuje látku, která může vytvářet protilátky, je to jakákoli látka, která může vyvolat imunitní odpověď. K získání pozitivních výsledků lze použít testování antigenu v rané fázi onemocnění (po nástupu symptomů během 1–5 dnů nebo dokonce během inkubační doby). Metoda detekce antigenu je vhodnější pro časově citlivé vyšetřování podezřelých případů rozsáhlé koronavirové infekce a je velmi účinná v oblastech s koncentrovanými ohnisky. Podle závažné a složité situace propagují WHO, FIND a mnoho dalších mezinárodních organizací detekci antigenu jako účinné metody.
Včetně Velké Británie, Francie, Slovenska, Slovinska, Gruzie a mnoha dalších zemí již začalo nakupovat a praktikovat rychlý test antigenu ve velkých oblastech shromažďování obyvatel.
Rychlý test antigenu COVID-19 (koloidní zlato)

sd

03.
Rychlý test antigenu COVID-19 (koloidní zlato)
výtěrek z nosohltanu jako vzorek
Vysoká citlivost a specifičnost

dasd

Krátké období okna, detekce onemocnění v rané fázi a inkubační době, užitečné pro časný screening. Dřívější diagnóza přináší lepší léčbu.
Použitelné pro různé scénáře: určené instituce (například nemocnice); obnovení práce a školy, průběžné sledování nových koronárních stavů atd .;
Jednostupňová metoda, snadná obsluha, redukce zmeškané detekce a detekce chyb způsobených provozními chybami;
Poskytněte úplnou sadu reagencií a spotřebního materiálu potřebného pro testování; není vyžadováno žádné vybavení;
Rychlý provoz, výsledky za 10-15 minut;
Skladovací teplota: 2 ~ 30 ℃, není nutná přeprava za studena;
Volitelné specifikace: 25 porcí/krabice, 1 porce/krabice;
Více režimů spolupráce, přijímání OEM/ODM

04. Získaná kvalifikace:
Certifikace CE, exportní listina ministerstva obchodu

b1
b2
b3
b4

Uvedena v databázi řešení EU pro testování řešení koronaviru, zapsaná nadací WHO-FIND Innovation Foundation a prošla německou kontrolou PEI,

j1
j2
j3

Osvědčení o registraci Německa a Itálie

dali1
dali2

Čas odeslání: 12. března 2021